Groei & bloei centraal

Naast mijn werk als interim HR & change manager ben ik een professioneel opgeleid counselor. Mijn aanpak kenmerkt zich door empathie, respect en doelgerichtheid.

Counseling

Organisaties stellen vaak hoge eisen aan het persoonlijk functioneren van hun medewerkers. Er wordt o.a. verwacht dat medewerkers:

  • initiatiefrijk en bezield zijn
  • flexibel kunnen omgaan met veranderingen
  • zich zowel vakinhoudelijk als persoonlijk ontwikkelen
  • én kunnen omgaan met een hoge werkdruk.

Soms lukt het niet (meer) zo goed om met alle eisen, die het werk en het leven aan je stelt, om te gaan. Via counseling (verdiepend coachen) richt ik mij op het vergroten van het zelfinzicht. Zelfinzicht vraagt om stilstaan, (zelf)onderzoek en reflectie. Daardoor verbetert je persoonlijk functioneren en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden in jezelf wordt bevorderd. Jouw autonomie en eigen kracht staan hierbij centraal.

Bezieling en groei door HR

Miranda Delahay

Thema's waarbij ik kan helpen

Voor begeleiding op gebied van stress, overspannenheid en burn-out werk ik onder het label van:

Ik ben NOBCO gecertificeerd.