Groei & bloei centraal

Geen mens én geen organisatie heeft in één keer vanaf een nulpunt zijn beoogde vorm te pakken. Noch behoudt hij of zij continu de gedroomde vorm. Soms wordt zelfs uit het oog verloren wat die vorm is die leidt tot zingeving, bezieling, groei en resultaat. Deze ingrediënten vormen dé voeding die organisaties en mensen nodig hebben om het optimale uit zichzelf te halen en tot bloei te komen. Ze zorgen voor vitaliteit en continuïteit.

Bezieling en groei door HR

Wat te doen als blijkt dat die vitaliteit bij mensen of organisatie(onderdelen) verloren dreigt te gaan en daarmee verdere groei in gevaar komt?

The Greenhouse bekijkt met een ‘strategisch vergrootglas’ vanuit HR perspectief welke groei waar nodig is in uw organisatie en hoe bezieling (terug) te brengen is. Wij kijken zowel vanuit een zakelijke als mensgerichte invalshoek naar uw organisatie.

Na onderzoek met conclusies en aanbevelingen begeleiden wij eveneens de inzet van de benodigde interventies om verbeteringen te realiseren.

Enkele thema’s waar wij ondersteuning in bieden:

Bezieling en groei door HR

Miranda Delahay

Kernwaarden:

Inspirerend, empathisch, resultaatgericht en contextgevoelig; vanuit deze kernwaarden werken wij.  Een mooie mix van een harde én een zachte benadering, gebaseerd op kennis, inzicht, sensibiliteit en onverschrokkenheid, door jarenlange ervaring verworven.

Opdrachtgevers: